Meni

CENE ISPITA

 
 
ÖSD-ispiti
ÖSD-österreichisches Sprachdiplom Deutsch
Cene internacionalnih ispita po nivoima:
 
      
   
ÖSD-Prüfung
Kada se prijavljuje pola ispita, modularno:
Endpreis
Kada se prijavljuje ceo ispit:
A1
MODULARNO:
A1-pismeni deo 60
A1-usmeni  deo 35

€        80.00
A2
MODULARNO:
A2-pismeni deo 70
A2-usmeni  deo 35

 €        90.00
ZB1 (gesamt)
        (ceo ispit)
 €      110.00
ZB1 (pro Modul)
        MODULARNO:
 €        32.00
ZB2
MODULARNO:
B2- pismeni deo: 85
B2- usmeni  deo: 45
 €      120.00

ZC1

 €      130.00
ZC2 (gesamt)
       (ceo ispit)
 €      160.00
ZC2  Modul:  LESEN             40,oo
        Modul: HÖREN             40,oo
        Modul: SCHREIBEN     50,oo
        Modul: SPRECHEN       40.oo
ZC2 WD
        Wirtschaftsdeutsch
        (ekonomski nemački)
 €      160.00
KID A1  €        60.00
KID A2  €        60.00
 


Dinarska protivvrednost na dan uplate!
Gornji/prodajni kurs NARODNE BANKE SRBIJE.
Uplaćuje se na sledeći račun br.:
340-11402496-74
 
Svrha uplate:
NEMAČKI JEZIK + nivo koji polažete (na primer: nemački A1)
Primalac: 
LICENCIRANI CENTAR ZA NEMAČKI JEZIK
"DaF-PERFEKT", Radnička br. 6/1, 21000 Novi Sad