Meni

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Vaša pitanja!
1. Ako se pri polaganju ispita ÖSD B2 ne položi jedan deo, na primer "Schreiben", da li se polaže samo taj jedan deo, ili se mora u celosti polagati ispit ponovo?

DaF-PERFEKT:
B2 ispit nije modularan kao B1 ispit. B2 delite na dva dela:
1.SCHREIBEN / pisemni deo čini:
razumevanje čitanog teksta, zadaci koji se odnose na slušanje i pisanje (ukupno 2 zadatka). Bilo koji deo od ta 3 gore  navedena da ne položite, morate da prijavite ceo deo "SCHREIBEN".
Na primer: položili ste "HÖREN" i "SCHREIBEN", a "LESEN" niste -
Vi morate ceo deo "SCHREIBEN", dakle i položene delove da ponovite, jer sve to čini jednu celinu.
B1 i sada i C2 možete modularno da polažete.
Bilo koji deo da položite - ne ponavljate.
Pažnja! C2 postoje 2 različita tipa ispita! Pri prijavljivanju za polaganje morate da naglasite koji C2 ispit želite da polažete.

Dalje u vezi sa B2 ispitom:
2. MÜNDLICHE AUFGABE / usmeni deo (3 različita zadatka) je odvojen. Ukoliko ste položili usmeni deo ispita, a da se desilo da nažalost niste položili deo ÖSD ispita B2 "SCHREIBEN"- Vi izlazite samo na pismeni deo, a usmeni deo ne polažete ponovo. Godinu dana Vam je validan deo "MÜNDLICHE AUFGABE". Treba da vodite računa o roku i terminima, jer nakon isteka od godinu dana (od dana polaganja) - morate ceo ispit da prijavite i da ponovo polažete i pismeni i usmeni deo i plaćate u tom slučaju ceo iznos. Kada prijavljujete pola ispita,
jer je jedan deo ranije uspešno položen, tada plaćate samo pola ispita.

Za dalja pitanja Vam uvek stojimo na raspolaganju!
Prosledite nam slobodno svoja pitanja i mi ćemo se potruditi što jednostavnije i jasnije da odgovorimo na njih.

LP Tim DaF-PERFEKT