TestDaFTestDaF
Pripreme za polaganje ispita "TestDaF"!

Nivo znanja nemačkog jezika,
koji bi trebali  imati - 
da bi mogli uspešno pratiti
naš TestDaF-program je B2/C1.
Nakon tog kursa ste spremni za polaganje "TestDaF" ispita (koji se polaže u Beogradu),
ili C1 ÖSD ispita,
koji se polaže u našem ispitnom centru,
u Novom Sadu.

(Stranica će uskoro biti dopunjena i informacijama o terminima
polaganja i ostalim detaljim, koje su relevantni za gore navedene
internacionalne ispite).