KURS KONVERZACIJE - NIVO C1

 
USAVRŠITE NEMAČKI!
PRIČAJTE SA NAMA NA NEMAČKOM
RAZNE TEME!